Impro suite

Een applicatie voor MAC met allerlei modules om het muzikaal improviseren te begeleiden.

a mac application with lots of modules to accompany your musical improvisations.

Download

VJ

Een standaard VJ apllicatie voor MAC maar met tekenoptie.

A standard VJ application for MAC, but with a drawing option.

Download

Midi test

Een applicatie voor MAC voor het testen van midistromen naar en van de MAC

A MAC application for testing midi-streams

Download

EOS midi to OSC

Een interface om midi controllers te gebruiken voor de OSC aansturing van lichtcomputers

Download